Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 565/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Tucholi z 2017-12-05

Sygn. akt II K 565/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Tucholi II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Januszewska

Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Michał Szreder

w obecności Prokuratora: Marcina Przytarskiego

po rozpoznaniu dnia 5 grudnia 2017 roku

sprawy

1.  D. N.

urodz. (...) w T.

córki R. i J. zd. P.

oskarżonej o to, że

I - w okresie czasu do 23 sierpnia 2017r w G. posiadała wbrew przepisom ustawy środki psychotropowe w postaci amfetaminy w ilości 170,91 gramów co stanowi znaczną ilość,

tj. o czyn z art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

II - w sierpniu 2017r w W., W. i G. działając z góry powziętym zamiarem dotyczącym sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zgłaszającym się nabywcom udzieliła:

- w dniu 10 sierpnia A. K. (1) środka psychotropowego w postaci 4 gramów amfetaminy na łączną kwotę 100 zł,

- w dniu 19 sierpnia A. K. (1) środka psychotropowego w postaci 4 gramów amfetaminy na łączną kwotę 100 zł,

- w dniu 21 sierpnia A. K. (1) środka psychotropowego w postaci 2 gramów amfetaminy na łączną kwotę 50 zł,

- w dniu 22 sierpnia A. K. (1) środka psychotropowego w postaci 4 gramów amfetaminy na łączną kwotę 100 zł,

- w dniu sierpnia B. K. środka psychotropowego w postaci 3 gramów amfetaminy na łączną kwotę 90 zł,

- w dniach od 18 do 20 sierpnia M. D. środka psychotropowego w postaci 1,12 gramów amfetaminy oraz 0,15 gramów ziela konopi innych niż włókniste zmieszanych z tytoniem za łączną kwotę około 50 zł, środka odurzającego w postaci dwóch kostek zawierających 0,90 gramów żywicy konopi oraz amfetaminy za łączną kwotę około 100 zł, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk

III - w sierpniu 2017r w nieustalonym miejscu działając wbrew przepisom ustawy udzieliła A. K. (2) środka psychotropowego w postaci amfetaminy,

tj. o czyn z art. 58 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

2.  A. K. (1) (K.)

urodz. (...) w W.

syna S. i K. z d. K.

oskarżonego o to, że

V - w okresie czasu od 10 sierpnia 2017r do 22 sierpnia 2017r w W. posiadał wbrew przepisom ustawy środki psychotropowe w postaci amfetaminy w ilości około 14 gramów.

tj. o czyn z art. 62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

o r z e k a

1.  oskarżoną D. N. uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w pkt I aktu oskarżenia tj. przestępstwa z art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie tego przepisu wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 1(jednego) miesiąca pozbawienia wolności,

2.  oskarżoną D. N. uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w pkt II aktu oskarżenia tj. przestępstwa z art. 59 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 59 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65§ 1 kk wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

3.  na podstawie art. 33§1 kk wymierza oskarżonej D. N. karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na równą kwocie 100 (sto) złotych,

4.  na podstawie art. 45 § 1 kk orzeka wobec oskarżonej D. N. przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa w wysokości 590 (pięćset dziewięćdziesiąt) złotych,

5.  oskarżoną D. N. uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w pkt III aktu oskarżenia tj. przestępstwa z art. 58 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie tego przepisu wymierza jej karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

6.  na podstawie art. 85 kk i art. 86§1 kk w miejsce orzeczonych powyżej kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeka w stosunku do oskarżonej D. N. karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

7.  na podstawie art. 70 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek środków psychotropowych w postaci amfetaminy w ilości 170,91 gram,

8.  oskarżonego A. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt V aktu oskarżenia, tj. przestępstwa z art. 62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie tego przepisu przy zastosowaniu art. 37a kk wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy ograniczenia wolności,

9.  na podstawie art. 34§1a pkt 1 kk i art. 35§1 kk zobowiązuje oskarżonego A. K. (1) w trakcie odbywania kary do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym,

10.  zasądza od oskarżonych D. N. i A. K. (1) na rzecz Skarbu Państwa wydatki w ½ części oraz wymierza oskarżonej D. N. opłatę 1300 (jeden tysiąca trzysta) złotych, a oskarżonemu A. K. (1) opłatę w wysokości 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Glander
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tucholi
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Januszewska
Data wytworzenia informacji: