Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
24

I C 301/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tucholi

Data orzeczenia: 2016-07-18

Data publikacji: 2017-02-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wtórna wobec odpowiedzialności sprawcy i zależy od zakresu odpowiedzialności sprawcy szkody.
Sygn. akt: I C 301/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Glazer po rozpoznaniu w dniu 07 lipca 2016 r. w Tucholi na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 13.088,00 zł (trzynaście tysięcy osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych
Czytaj więcej»

I C 539/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tucholi

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2017-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 539/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Glazer po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. w Tucholi na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) nr (...) w T. przeciwko J. S. , E. S. o zapłatę 1) zasądza solidarnie od pozwanych J. S. i E. S. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej (...) nr (
Czytaj więcej»

I C 936/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tucholi

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2017-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Świadczenie polegające na zapłacie czynszu najmu oraz na wydaniu lokalu po zakończeniu stosunku najmu nie jest ściśle związane z osobą najemcy jako dłużnika.
Sygn. akt: I C 936/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Glazer po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 r. w Tucholi na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko D. W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki E. S. na rzecz pozwanego D. W. kwotę 1.217,00 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście 00/100 złotych) tytułem zw
Czytaj więcej»

I C 1531/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tucholi

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2017-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane co miesiąc uiszczać odszkodowanie, ale tylko do dnia opróżnienia lokalu.
Sygn. akt: I C 1531/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Glazer po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. w Tucholi na rozprawie sprawy z powództwa G. K. przeciwko Gminie W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda G. K. na rzecz powoda Gminy W. kwotę 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta 00/100 złotych) tytułem kosztów p
Czytaj więcej»

I C 1355/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tucholi

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2017-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wydane przez Sąd postanowienie o przysądzeniu własności nie musi zawierać nakazu opróżnienia danego lokalu mieszkalnego przez dłużnika, albowiem z mocy prawa w oparciu o treść art. 999 k.p.c. i po uzyskaniu na to orzeczenie klauzuli wykonalności powstaje skutek prawny w postaci uzyskania przez nabywcę uprawnienia do wprowadzenia go w posiadanie oraz obowiązku dłużnika do opuszczenia lokalu bez potrzeby uzyskania przeciwko niemu odrębnego orzeczenia sądowego. W sensie prawnym, utrata prawa do lokalu przez dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, postrzegana być winna jako wybrany przez niego sposób zapłaty długu.
Sygn. akt: I C 1355/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Glazer po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r. w Tucholi na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko E. B. , M. B. , Gminie S. o ustalenie prawa do lokalu socjalnego 1 oddala powództwo, 2 kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa, 3 przyznaje ze Skarbu Państwa n
Czytaj więcej»

I C 1402/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tucholi

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1402/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Glazer po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 r. w Tucholi na rozprawie sprawy z powództwa J. M. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) Spółki Akcyjnej w W. spory na tle waloryzacji 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda J. M. kwotę 528,45 złotych
Czytaj więcej»

I C 208/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tucholi

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 208/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Glazer po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r. w Tucholi na rozprawie sprawy z powództwa R. W. przeciwko Powiatowi T. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda R. W. na rzecz pozwanego Powiatu T. kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia 00/100 złotych) tytułem kosztów proces
Czytaj więcej»

I C 1204/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tucholi

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1204/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Glazer po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Tucholi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko Z. R. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 przyznaje ze Skarbu Państwa na rzecz adw. K. K. z Kancelarii Adwokackiej w T. kw
Czytaj więcej»

I Ns 26/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tucholi

Data orzeczenia: 2015-02-16

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Posiadanie służebności gruntowej polegającej na korzystaniu z trwałych i widocznych urządzeń posadowionych na nieruchomości przez przedsiębiorstwo energetyczne może być uznane za posiadanie w dobrej wierze z chwilą jego objęcia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
Sygn. akt: I Ns 26/15 POSTANOWIENIE Dnia 16 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jankowska Protokolant: stażystka Kamila Gierszewska po rozpoznaniu w dniu 02 lutego 2015 r. w Tucholi na rozprawie sprawy z wniosku M. L. , D. L. (1) z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: 1 oddalić wniosek, 2 zasądzić od wnioskodawców M. L. i D. L. (1) solidarnie na rzecz ucz
Czytaj więcej»

I C 19/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tucholi

Data orzeczenia: 2015-04-30

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Gmina, która uprawnionemu do lokalu socjalnego złożyła skuteczną ofertę wynajęcia lokalu socjalnego może się powoływać na skutek w postaci wygaśnięcia jej obowiązku także w postępowaniu o odszkodowanie prowadzonym z inicjatywy wierzyciela tego obowiązku w oparciu o art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.
Sygn. akt: I C 19/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jankowska Protokolant: stażystka Kamila Gierszewska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Tucholi na rozprawie sprawy z powództwa M. F. przeciwko Gminie W. o zapłatę 1 uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 05.12.2012 r. w sprawie I C 19/15 (poprzednio I C 649/12 co do pozwanej Gminy W. i zasądza
Czytaj więcej»